Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481 t.j. z póź. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

-Uchwała Nr XV/79/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia  2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie,

 - Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA na rok szkolny 2020/2021

Projekt

"Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie realizowany w ramach umowy NR 00540-6935-UM1010800/18 z dnia 28 grudnia 2018"

Załączniki:
Pobierz plik (Promocja projektu.docx)Promocja projektu.docx959 kB

Jasełka Bożonarodzeniowe na gr. V

„ Bóg się rodzi moc truchleje……”

            W naszym przedszkolu uroczyście pielęgnujemy tradycje świąt Bożego Narodzenia. Od lat grupy przedszkolaków zapraszają rodziców oraz gości na przedświąteczne spotkanie, w tym dniu rozbrzmiewają tutaj anielskie śpiewy. W grupie V odbyły się tradycyjnie jasełka bożonarodzeniowe. Pięknie przygotowana scenografia, choinka sprawiły, że rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali dzieci, które wprowadziły wszystkich w szczególny świąteczny nastrój. Zgodnie z tradycją byli Trzej Królowie, Maryja, Józef, Pastuszkowie, Dzieci i Aniołki. D

Czytaj więcej: Jasełka Bożonarodzeniowe na gr. V

Światowy Dzień Kota

    17 lutego obchodziliśmy nieco nietypowe święto „Światowy Dzień Kota”. Celem obchodów tego dnia  było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Kota

Zajęcia

Zapytanie ofertowe inwestycji pn: „Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

DO DNIA 08.04.2019 r. godz. 10.00

 

Stowarzyszenie Oświatowe ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

                  ul. Armii Krajowej 3

            18-200 Wysokie Mazowieckie

                   NIP: 7221628203

                   REGON: 200855741

                   Tel/fax 86 275 08 08

zaprasza do składania ofert na wykonanie inwestycji pn: „Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”

Numer ogłoszenia 08/07/03/2019

Termin składania ofert do dnia: 08.04.2019 r., do godz.10.00

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe inwestycji pn: „Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie miasta...

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w ramach realizacji projektu "Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH RODZICÓW ORAZ DZIECI

 Przedszkole Miejskie nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

       I.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

    II.            Z inspektorem ochrony danych skontaktować się można pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych jest r.pr. Katarzyna Kostro.

 III.            Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.

- art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody rodzica/opiekuna prawnego - w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa, uzyskiwania zgody na publikację sukcesów ucznia lub też jego wizerunku na stronie internetowej. Dane takie zbierane są  m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.

- art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbałość o bezpieczeństwo a także dobry wizerunek placówki.

  IV.            Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i organów publicznych  – na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Przedszkole Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jego rzecz były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

     V.            Dane osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas wymagany przez przepisy prawa.  Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.

  VI.            Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

VII.            Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.

VIII.            Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na  podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) - także usunięcia, przeniesienia lub do wycofania takiej zgody w każdym czasie.

 IX.            Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

     X.            Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś  -  jest dobrowolne.

 

Przedszkole Miejskie nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem oświadcza, że zabezpiecza przetwarzane dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz skutkami zdarzeń losowych  poprzez stosowanie takich środków jak indywidualne, złożone hasła, backup danych, środki ochrony fizycznej – w tym alarmy i monitoring.

 

 

"Dziewczynka z zapałkami" - przedstawienie bożonarodzeniowe

    Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują nadejścia Bożej Dzieciny. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci z grupy I z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały przedstawienie bożonarodzeniowe. Maluszki ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię „Dziewczynki z zapałkami” oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.

Czytaj więcej: "Dziewczynka z zapałkami" - przedstawienie bożonarodzeniowe

Mamo, Tato jestem przedszkolakiem

    Dzień 12 grudzień pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich z Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią.

Czytaj więcej: Mamo, Tato jestem przedszkolakiem

Św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków

    W „Mikołajki” zawitał do naszego przedszkola niezwykły gość Św. Mikołaj. Dzieci ubrane na czerwono, uśmiechnięte, zadawały wciąż pytania: „Kiedy przyjdzie Mikołaj?” „A czy na pewno o nas nie zapomniał?” Oczywiście Mikołaj nie zapomniał o żadnym z dzieci. Każdemu przyniósł podarunek. Najpierw jednak sprawdził i zapytał Panie, czy dzieci grzecznie się zachowywały, czy zjadały ładnie obiadki i sprzątały po sobie zabawki.

Czytaj więcej: Św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków

Zapraszamy na III Powiatowy Pokaz Mody Ekologicznej

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA

 Na podstawie:

 -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póź. zm.),

-Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek   (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

-Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

- Zarządzenie nr 7/18 Burmistrza Miasta z dnia 30.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019.

 Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny...

Zajęcia otwarte w gr. V

   Dnia 10 styczna 2018 r. w grupie „V” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice licznie przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom. Zajęcia prowadziła  pani Marzena Kombor. Tematem zajęć było: Przy paśniku i w karmniku - rozmowa kierowana na podstawie obrazków.

Czytaj więcej: Zajęcia otwarte w gr. V

Z wizytą w Dworakach Staśkach

 

   Dnia 8.01.2018r. dzieci 5,6-letnie z grupy "Sowy" z Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem wraz ze swoimi paniami udały się z wizytą do Centrum Rehabilitacji i Adaptacji  Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego „Podlasie” w Dworakach Staśkach.  

Czytaj więcej: Z wizytą w Dworakach Staśkach