Aktualności

Lekcja przyrody w Echo Lesie

   Dnia 29.05.2015 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Echo Lasu. Towarzyszyły nam wspaniałe humory i dopisywała piękna pogoda. Dzieciom w wieku przedszkolnym należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miała służyć wycieczka do najbliższego lasu. Program obejmował różnorodne formy zajęć. Głównym celem było zapoznanie dzieci ze zwierzyną i roślinnością tam występującą. Dzieci rozpoznawały i nazywały drzewa, krzewy i rośliny zielne. Po cichutku chodziliśmy  po ścieżkach edukacyjnych, którymi oprowadzał nas Pan Leśniczy Wiesław Stanisławski. 

Wycieczka połączona była z rozmową i obserwacją lasu na temat: Co to jest las? Dzieci zapoznane zostały również z jego budową, korzyściami i znaczeniem dla życia ludzi. Pan Leśniczy zapoznał dzieci z pracą przez siebie wykonywaną. Dzieci zostały uczulone na właściwe zachowanie się w lesie tj. nie niszczenie przyrody, zachowanie ciszy i nie zaśmiecanie. Dowiedziały się o niebezpieczeństwach, jakie zagrażają środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka (pożary, zatrucie powietrza, wód). 

Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem  serdecznie dziękuje  panu Wiesławowi Stanisławskiemu  za ciekawą lekcję przyrody. Dzięki wizycie w Echo Lesie dzieci poznały dokładniej pracę leśniczego. Umożliwiło im to również lepsze poznanie zwierząt naszych lasów a także uwrażliwiło na otaczające ich piękno natury.