Aktualności

PRZEDSZKOLAKI PAMIĘTAJĄ...

   Wychowanie patriotyczne od lat stanowi integralną część procesu wychowawczo-dydaktycznego naszego przedszkola. Postawę patriotyczną kształtujemy już od najmłodszych lat.  Dla dzieci staje się jasne, że mieszkamy na tym samym terenie, mówimy po polsku, łączy nas symbol – Orzeł Biały, biało – czerwona flaga i hymn narodowy. Starszaki rozpoznają herby miast, legendy, zapoznają się z niektórymi wydarzeniami historycznymi i aktualnymi. Poznają sławnych Polaków i uczą się okazywać szacunek i dumę z ich osiągnięć.

   Tradycją naszego przedszkola są uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Najstarsze przedszkolaki przygotowują z tej okazji montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym. Słowem i piosenką oddają szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny.

     To wielkie patriotyczne święto naszej „małej Ojczyzny”, które buduje wspólnotę oraz poczucie tożsamości z tymi, którzy przelewali krew, byśmy dziś mogli cieszyć się wolnością i niepodległością. Łączy historię z teraźniejszością i wspólnie każe zastanowić się nad przyszłością Polski i Polaków.