Aktualności

MIKOŁAJEM BYĆ...

                 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
                                      kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to,                                                                            czym dzieli się z innymi."
                                                                                           Jan Paweł II

Jak co roku w okresie świątecznym zachęcamy rodziców naszych przedszkolaków do pomocy innym. W tym roku zbieraliśmy paczki dla wychowanków Domu Dziecka w Zambrowie. Zaangażowanie rodziców okazało się, jak co roku bardzo duże.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom – rodzicom, dzieciom, i całej społeczności przedszkolnej, którzy przyczynili się do zebrania darów.Wsparcie materialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką dobroć trafiły do potrzebujących dzieci. Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji.