Aktualności

„LEĆ KOLĘDO LEĆ…”

Już po raz szósty odbył się w naszym przedszkolu  MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK, w którym wzięło udział 22 dzieci z różnych przedszkoli. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem, pod kierunkiem swych wychowawczyń przygotowały się do występu.

Przedszkolaków oceniało jury konkursowe. Poziom konkursu, jak orzekło jury, był bardzo wysoki i wyrównany, wszyscy uczestnicy zaśpiewali pięknie. Ostatecznie wyłoniono laureatów w czterech kategoriach wiekowych. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundował Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Rada Rodziców naszego przedszkola. Za sprawą przepięknie wykonanych kolęd i pastorałek jeszcze raz poczuliśmy magię Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs jest już tradycją naszego przedszkola!