Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 1 na rok 2017/2018

Na podstawie:
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami),

-Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.( Dz. U. z 2015r. poz.1942),

-Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

 

- Zarządzenie nr 21/17 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na    rok szkolny 2017/2018 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.