Aktualności

Przedszkolakiem jestem ja...

   Dnia 14.11.2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 ŚWIAT MALUCHA odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość - Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości wzięli udział rodzice 3 letnich Misiów, Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Pan Stanisław Chmielewski, sm. Goretti, Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aneta Marciniuk oraz Dyrektor naszego przedszkola Pani Elżbieta Grabińska.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom, biret oraz słodki rożek obfitości.