Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA

 Na podstawie:

 -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póź. zm.),

-Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek   (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

-Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

- Zarządzenie nr 7/18 Burmistrza Miasta z dnia 30.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019.

 Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.