PROGRAM WYCHOWAWCZY

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w oparciu o program edukacyjny „Nasze Przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej  zmodyfikowany do potrzeb naszej placówki. Realizujemy również program „Bezpieczny Przedszkolak”, którego autorem jest Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku 
KOORDYNATOR PROGRAMU:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki     
PARTNERZY:
* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
* Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
* Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
* Urząd Miejski w Białymstoku
* Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Praca naszego przedszkola oparta jest na rocznym planie pracy, z którym korelują miesięczne plany pracy opracowywane przez nauczycielki poszczególnych grup. W codziennej pracy nauczycielki wykorzystują nowoczesne metody pracy z dziećmi:

 • "Dziecięca Matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczynskiej i Ewy Zielińskiej. Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Pomaga w prosty, naturalny sposób podczas zabaw w kształtowaniu logicznego myślenia, pamięci, kojarzenia. Matematyka jest wszędzie, otacza nas. My nauczymy dziecko ją dostrzegać i rozumieć.
 • Metoda Weroniki Sherbone. Ćwiczenia stosowane w tej metodzie dają dziecku możliwość poznania własnego ciała oraz kontrolowania go. Pozwalają zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Ułatwiają nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerem i grupą. Dają możliwość przeżycia wspólnego wysiłku fizycznego. Uczą koncentracji uwagi. Są dobrą zabawą, której często towarzyszą okrzyki, śmiech, co pozwala na ujście napięć i emocji nagromadzonych w dzieciach.
 • Metoda Labana.
W ramach zajęć obowiązkowych organizowane są:
 • zajęcia integrujące grupę, rozwijające mowę i wiedzę o świecie
 • zajęcia kształtujące pojęcia matematyczne
 • zajęcia wyrabiające wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • teatrzyki, koncerty, wycieczki, uroczystości przedszkolne, zajęcia przygotowane przez zaproszonych gości
Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Zabawy swobodne dzieci prowadzone są w sposób "otwarty" poprzez danie dzieciom szerokich możliwości wyboru działania. Dzieci w naszym przedszkolu są aktywne i twórcze, radosne i pełne wiary w swoje możliwości. W przedszkolu czują się akceptowane i bezpiecznie.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Język angielski- 2 razy w tygodniu po 0,5 godz.
 • Zajęcia taneczne – 1 raz w tygodniu po 0,5 godz.
 • Religia – 2 razy w tygodniu po 0,5 godz.