Rozkład dnia w grupie 3-4-latków

10.00 – 15.00 realizowana jest podstawa programowa

6.30 – 7.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.00 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności: teatralne, taneczne, plastyczne i konstrukcyjne, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

10.30 – 10.40 - Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.40 – 11.20 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
(W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.20 – 11.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 11.55 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

11.55 – 12.45 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

12.45 – 13.00 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

13.00 – 13.35 – Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
(W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

BAWIMY SIĘ

13.35 - 14.00 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.25 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ

14.25 – 15.00 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 16.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności: teatralne, taneczne, plastyczne i konstrukcyjne, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.