Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 na rok szkolny 2016/2017

INFORMACJA

Na podstawie:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami),

-Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego.( Dz. U. z 2015r. poz.1942),

-Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

- Zarządzenie nr 12/16 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2016/2017 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.