Aktualności

„Dom z figur”- zajęcia otwarte dla rodziców w grupie Pszczółek

Jedną z form współpracy przedszkola z rodzicami są tzw. zajęcia otwarte. Rodzice zapraszani są w tym dniu do przedszkola w celu obserwacji swoich dzieci wśród rówieśników. Właśnie podczas tego typu zajęć mają okazję przekonać się jak ważny jest okres przedszkolny w życiu dziecka, jak wiele już potrafi zrobić
i jak wiele już się nauczyło, umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi jak również  odpowiedzieć sobie na następujące  pytania:

 - Czy moje dziecko jest aktywne podczas zajęć?

 - Jak sobie radzi podczas zabawy zespołowej? 

 - W jaki sposób udziela informacji na zadane pytania?

- Czy potrafi skupić uwagę podczas zajęć?

- Jak zachowuje się moje dziecko na tle grupy?

13. 11. 2015 r. Pani Joanna Szulborska wychowawca grupy Pszczółek zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte, których tematem było: Dom
z figur geometrycznych
- zabawy matematyczne na podstawie wiersza „Dom Jacka”.

Podczas zajęć dzieci wykazały się umiejętnościami i wiadomościami nt. figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt; układały figury według instruktażu n-la; doskonaliły umiejętność przeliczania elementów w zakresie 6; posługiwania się liczebnikami porządkowymi; utrwalały stosunki przestrzenne; rozwijały zmysł dotyku.

Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi, dowiedzieć się ile wymaga wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań.