Aktualności

Pszczółki z gr. IV w przedstawieniu o ekologii

    Matka natura otoczyła nas pięknem. Świat, w którym żyjemy jest częścią tego piękna. Może stać się tak, że w pogoni za lepszym życiem ten piękny świat zniknie bezpowrotnie… Jedną z form ochrony jest odpowiednia edukacja, poczynając od lat najmłodszych. Aby odniosło to jak największy skutek już przedszkolakom należy wdrażać zamiłowanie do ojczystej przyrody i mądre jej użytkowanie. Dlatego już w przedszkolu musimy zakorzenić szeroko rozumianą dbałość o środowisko, najpierw to najbliższe a później to dalsze. 

W ramach współpracy naszego przedszkola z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się przedstawienie pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Spotkanie było kontynuacją działań wynikających z realizacji projektu „ROK DLA KLIMATU”, prowadzonym przy udziale Fundacji Nasza Ziemia
Przedszkolaków, którzy z humorem i wielkim rozmachem prezentowali swoje zdolności aktorskie i wokalne, podziwiały EkoAnimatorki - Pani Prezes UTW Marianna Kaczanowicz oraz Pani Krystyna Wódz. Scenografia – wypełniona barwnymi kolorami łąki uatrakcyjniła przedstawienie. Zaproszeni goście z zaciekawieniem obejrzeli spektakl i nagrodzili aktorów gromkimi brawami oraz pamiątkowymi upominkami, doceniając tym samym trud i wysiłek włożony w jego przygotowanie.