Aktualności

„Ulubione wiersze moich rodziców”

   Dnia 21.04.2016 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski pt. „Ulubione wiersze moich rodziców”. W konkursie wzięły udział po 5 dzieci z każdej kategorii wiekowej. Ocenie podlegało: znajomość tekstu, dykcja, tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego. Dzieci, które zajęły pierwsze miejsca wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem. Szanse były wyrównane i dlatego jury miało trudny wybór, aby wybrać laureatów.

Komisja w składzie p. Małgorzata Sałęga- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem , p. Renata Święcka - Przewodnicząca Rady Oddziału Przedszkola Świat Malucha, p. Elżbieta Grabińska- Dyrektor naszego przedszkola , oraz p. Mirosława Zielińska- nauczycielka naszego przedszkola, dokonała wyboru najlepiej występujących uczestników. Jury przyznało I, II, III miejsca w czterech kategoriach wiekowych. W kategorii wiekowej 3- latków: I miejsce zdobył Bartłomiej Czarnowski , II miejsce zdobyła Michalina Bloch , III miejsce zdobyła Karolina Wójcik. W kategorii wiekowej 4- latków: I miejsce zdobył Jakub Szymoniak, II miejsce zdobyła Blanka Zalewska , III miejsce zdobyła Zuzanna Kaczyńska. W kategorii wiekowej 5- latków: I miejsce zdobył Staś Gołaszewski, II miejsce zdobył Filip Szlendak , III miejsce zdobył Michał Nowosiński. W kategorii wiekowej 6- latków: I miejsce zdobyła Zuzanna Uszyńska , II miejsce zdobył Adam Zdziech , III miejsce zdobyła Sandra Mierzejewska. Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę. Bardzo dziękujemy p. Małgorzacie Sałęga – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, p. Renacie Święckiej – Przewodniczącej Rady Oddziału Przedszkola Świat Malucha, za zaszczycenie swoją obecnością konkursu recytatorskiego , rodzicom, którzy przybyli, aby podziwiać swoje pociechy. Dziękujemy także pani Dyrektor naszego przedszkola p. Elżbiecie Grabińskiej, nauczycielom i rodzicom za przybycie i przygotowanie dzieci do konkursu. To wydarzenie było okazją do wielu wrażeń i przeżyć, pozostanie na długo w pamięci naszych wychowanków.