Aktualności

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 ŚWIAT MALUCHA

 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Na podstawie:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481 t.j. z póź. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
  • Uchwała Nr XV/79/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia  2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie,
  • Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr  1 SWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2021/2022 odbywała się będzie według wprowadzonego Harmonogramu Rekrutacji.