Aktualności

Rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 ŚWIAT MALUCHA

 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Na podstawie:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481 t.j. z póź. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

-Uchwała Nr XV/79/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia  2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie,

 - Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta z dnia 25 stycznia 2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2022/2023.

 

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr  1 SWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2022/2023 odbywała się będzie według wprowadzonego Harmonogramu Rekrutacji.

 

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej przedszkola.

pm1.wysokiemazowieckie.pl