Aktualności

Konkurs plastyczny "Świat Juliana Tuwima widziany oczami dziecka"

W ramach realizacji autorskiego programu „Bajkowy Świat”- wspomagający rozwój mowy i myślenia dzieci w wieku przedszkolnym autorki w/w programu Pani Joanna Szulborska i Marzena Kombor zorganizowały Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Świat Juliana Tuwima widziany oczami dziecka”.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci i ich rodziców, a jego głównymi celami było:

- stymulowanie działalności twórczej dziecka,

- uaktywnienie rodziców do pracy z dzieckiem w domu,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,

- rozbudzanie zainteresowań dzieci literaturą dziecięcą ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność poetycką Juliana Tuwima.

Konkurs cieszył się dużą popularnością, wszystkich prac napłynęło 30. Najwięcej prac odnosiło się do wiersza „Murzynek Bambo”, następnie „Rzepka”, „Lokomotywa”, „Okulary”, „Dyzio Marzyciel”, „Warzywa”, „Kotek”, Słówka i Sufka”

Jury w składzie Pani Małgorzata Sałęga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Pani Joanna Konicka, Pani Sylwia Zaręba i Pani Ewelina Piekarska, dokonało niezwykle trudnego wyboru i wyłoniło zwycięzców. Oceniając pracę jury mogło przyznać od 0 do 3 punktów za każde kryterium.

Ocenie podlegały:

- zgodność pracy z tematem,

- estetyka wykonania pracy

- dobór materiałów

- zastosowane techniki plastyczne

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22.05.2014 r., a uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas Pikniku Rodzinnego 23.05 2014 r.

Komisja przyznała:

I miejsce w kategorii wiekowej 3-latki Michałowi Nowosińskiemu

I miejsce w kategorii wiekowej 4-latki Jakubowi Konickiemu

I miejsce w kategorii wiekowej 5-latki Wiktorii Kamińskiej

I miejsce w kategorii wiekowej 6-latki Wiktorii Zaręba

II miejsce w kategorii wiekowej 3-latki Wiktorii Konarzewskiej

II miejsce w kategorii wiekowej 4-latki Oliwii Świeckiej

II miejsce w kategorii wiekowej 5-latki Aleksandrowi Krajewskiemu

II miejsce w kategorii wiekowej 6-latki Paulinie Godlewskiej

III miejsce w kategorii wiekowej 3-latki Zuzannie Jankowskiej

III miejsce w kategorii wiekowej 4-latki Apolonii Bańkowskiej

III miejsce w kategorii wiekowej 5-latki Nikoli Jurczak

III miejsce w kategorii wiekowej 6-latki Julii Magusiewicz

Prace były tak piękne i ciekawe, że jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Aleksandra Kuleszy - 3 lata, Zuzannie Uszyńskiej - 4 lata, Mateuszowi Konarzewskiemu - 5 lat i Rafałowi Grodzkiemu - 6 lat.

Wszystkim dzieciom i rodzicom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.