Aktualności

Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

flagaW roku szkolnym 2013/2014 zajęcia z języka angielskiego odbywały się od poniedziałku do piątku, dwa razy w tygodniu dla każdej z grup wiekowych. Dla najmłodszych dzieci (3-latków) zajęcia trwały 15 minut, natomiast dla starszych (4, 5, 6-latków) po 30 minut. Podczas zajęć wykorzystywane były rozmaite pomoce dydaktyczne. Dzieci uczyły się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Zapamiętywały słówka nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Przedszkolaki chętne wiedzy często same pytały się, jak powiedzieć dane słowo po angielsku.

W V grupach wiekowych odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców:

Grupa I: 13.06.2014 obecnych 17 rodziców

Grupa II: 12.06.2014 obecnych 9 rodziców

Grupa III: 9.06.2014 obecnych 10 rodziców

Grupa IV: 10.06.2014 obecnych 9 rodziców

Grupa V: 11.06.2014 obecnych 12 rodziców

Podczas zajęć goście mogli obserwować umiejętności swoich dzieci w zakresie języka angielskiego. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia.