Aktualności

RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

RODO – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH RODZICÓW ORAZ DZIECI

Przedszkole Miejskie nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

 I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 II.Z inspektorem ochrony danych skontaktować się można pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 86/275 08 08

III. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.

- art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody rodzica/opiekuna prawnego - w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa, uzyskiwania zgody na publikację sukcesów ucznia lub też jego wizerunku na stronie internetowej. Dane takie zbierane są m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.

- art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbałość o bezpieczeństwo a także dobry wizerunek placówki.

 IV. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i organów publicznych

– na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Przedszkole Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jego rzecz były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

 V. Dane osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas wymagany przez przepisy prawa. Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.

 VI. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

VII. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.

VIII. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) - także usunięcia, przeniesienia lub do wycofania takiej zgody w każdym czasie.

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODOgdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 X. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś - jest dobrowolne.

Przedszkole Miejskie nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem oświadcza, że zabezpiecza przetwarzane dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz skutkami zdarzeń losowych poprzez stosowanie takich środków jak indywidualne, złożone hasła, backup danych, środki ochrony fizycznej – w tym alarmy i monitoring.

 

"Dziewczynka z zapałkami" - przedstawienie bożonarodzeniowe

dziewczynka z zapałkamiJak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują nadejścia Bożej Dzieciny. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci z grupy I z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały przedstawienie bożonarodzeniowe. Maluszki ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię „Dziewczynki z zapałkami” oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.

Czytaj więcej: "Dziewczynka z zapałkami" - przedstawienie bożonarodzeniowe

Mamo, Tato jestem przedszkolakiem

mamo tato jestem przedszkolakiemDzień 12 grudzień pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich z Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią.

Czytaj więcej: Mamo, Tato jestem przedszkolakiem

Moja pierwsza uroczystość!!

pasowanie na przedszkolakaDzień 12 grudnia był wyjątkowy. Finał przygotowań do „Pasowania na przedszkolaka” osiągnął punkt kulminacyjny. Wszystko dopięte zostało na ostatni guzik. Dekoracje, dyplomy, upominki, a przede wszystkim mali aktorzy, każdy czekał, kiedy rozpocznie się ta wielka i ważna dla każdego dziecka uroczystość.

 

Czytaj więcej: Moja pierwsza uroczystość!!

Św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków

św mikołaj z wizytą u przedszkolaków W „Mikołajki” zawitał do naszego przedszkola niezwykły gość Św. Mikołaj. Dzieci ubrane na czerwono, uśmiechnięte, zadawały wciąż pytania: „Kiedy przyjdzie Mikołaj?” „A czy na pewno o nas nie zapomniał?” Oczywiście Mikołaj nie zapomniał o żadnym z dzieci. Każdemu przyniósł podarunek. Najpierw jednak sprawdził i zapytał Panie, czy dzieci grzecznie się zachowywały, czy zjadały ładnie obiadki i sprzątały po sobie zabawki.

Czytaj więcej: Św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków

JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM

jesteś mamo skarbem mymMama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem.

Czytaj więcej: JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM

Zapraszamy na III Powiatowy Pokaz Mody Ekologicznej

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA

 Na podstawie:

 -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póź. zm.),

-Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek   (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

-Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

- Zarządzenie nr 7/18 Burmistrza Miasta z dnia 30.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019.

 Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny...

Zajęcia otwarte w gr. V

   Dnia 10 styczna 2018 r. w grupie „V” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice licznie przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom. Zajęcia prowadziła  pani Marzena Kombor. Tematem zajęć było: Przy paśniku i w karmniku - rozmowa kierowana na podstawie obrazków.

Czytaj więcej: Zajęcia otwarte w gr. V

Z wizytą w Dworakach Staśkach

 

   Dnia 8.01.2018r. dzieci 5,6-letnie z grupy "Sowy" z Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem wraz ze swoimi paniami udały się z wizytą do Centrum Rehabilitacji i Adaptacji  Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego „Podlasie” w Dworakach Staśkach.  

Czytaj więcej: Z wizytą w Dworakach Staśkach

Wyjątkowy koncert w ŚWIECIE MALUCHA

    Uroczystość Jasełek od lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem integrując dom rodzinny i przedszkole. W tym roku gospodarzami była grupa dzieci 5,6 – letnich „Sowy”. Przedstawienie odbyło się 20 grudnia 2017 roku i było wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz w historii przedszkola w jasełkach w rolę aktorów wcieliły się dzieci wraz z rodzicami. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój.

Czytaj więcej: Wyjątkowy koncert w ŚWIECIE MALUCHA

Przedszkolakiem jestem ja...

   Dnia 14.11.2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 ŚWIAT MALUCHA odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość - Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości wzięli udział rodzice 3 letnich Misiów, Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Pan Stanisław Chmielewski, sm. Goretti, Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aneta Marciniuk oraz Dyrektor naszego przedszkola Pani Elżbieta Grabińska.

Czytaj więcej: Przedszkolakiem jestem ja...

KOLEJNY ROK BIJEMY RAZEM REKORDY

 bijemy rekordy resuscytacja16 października 2017 r. o godz. 12.00 po raz trzeci chętne dzieci oraz pracownicy naszego Przedszkola przystąpiły do próby bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzonej przez jak największą liczbę osób, organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w ramach programu „Ratujemy i uczymy Ratować”. Dzięki tego typu akcjom dzieci nabywają nawyki odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób poszkodowanych.

Czytaj więcej: KOLEJNY ROK BIJEMY RAZEM REKORDY

SMACZNY I ZDROWY KOKTAJL OWOCOWY

smaczny i zdrowy koktajl owocowyDzieci z grupy Muchomorki doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy się m.in. prawidłowo odżywiać. Każdy przedszkolak rozumie potrzebę spożywania dużych ilości owoców i warzyw. Z myślą o witaminkach postanowiliśmy zrobić koktajl owocowy. Aby go przyrządzić dzieci przyniosły do przedszkola różne owoce. Przed przystąpieniem do pracy zapoznały się z urządzeniem do robienia koktajlu-mikserem oraz jego działaniem. Utrwaliły także zasady bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: SMACZNY I ZDROWY KOKTAJL OWOCOWY

Święto Przedszkolaka

  20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w naszym przedszkolu zostały zorganizowane gry i zabawy dla dzieci. Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, konkursach i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu i radości, było wesoło i kolorowo. Przedszkolaki przypomniały sobie również o swoich prawach - tak ważnych w życiu każdego człowieka - a także o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania się.

Czytaj więcej: Święto Przedszkolaka