Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Drodzy rodzice,

jednym z dokumentów, na których opiera się praca naszego przedszkola jest podstawa programowa.

"Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych".

Treści podstawy programowej dostępne są w odnośniku poniżej:

Podstawa programowa