Mocne strony przedszkola

  • bardzo wysoki poziom zadowolenia rodziców, nauczycieli i personelu pomocniczego z przedszkola;

  • bardzo dobre relacje międzyludzkie panujące w przedszkolu;

  • organizacja i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci;

  • dobre warunki lokalowe i położenie przedszkola;

  • organizacja wyżywienia dzieci dostosowanego do preferencji pokarmowych (alergie);

  • podjęcie prac związanych z opracowaniem wewnętrznego mierzenia jakości pracy;

  • opracowanie programu rozwoju przedszkola;

  • udział dzieci w imprezach organizowanych w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

Rodzice naszych dzieci na bieżąco są informowani o życiu przedszkolnym.